top of page

HAB Construction AS har stort fokus på bærekraft, kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og ønsker å løse oppgavene til avtalt tid, riktig kvalitet og på en profesjonell måte for våre oppdragsgivere. Vi etterstreber å være en solid og naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private utbyggere.

I HAB har alle ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende gjennom å bry seg om hverandre og miljøet rundt oss. Alle våre ledere er synlige rollemodeller som setter helse, miljø og sikkerhet i førersetet gjennom tydelig å definere våre forventninger til eget virke og omgivelsene våre. Selskapet skal gjennom målbevisst og systematisk arbeid, hindre skader på mennesker og natur og garantere den beste mulig kvalitet og kontinuerlig forbedring.

HMS & Kvalitet

20220405_115804663_iOS conv_edited_edited.jpg

Policyer

ISO 9001

Kvalitets sertifisering

ISO 14001

Miljø sertifisering

ISO 45001

HMS sertifisering

KiwaNA_9001-14001-45001-300x270.jpg

For å nå våre mål forplikter vi oss til:

  • Å ha alltid fornøyde kunder.

  • Å levere til avtalt tid, med optimal ressursbruk gjennom våre kompetente medarbeidere.

  • Å ha et godt samarbeid med leverandører og underentreprenører ved å måle og bistå til forbedring av resultatene innen miljø, bærekraft, sikkerhet og kvalitet.

  • Å arbeide med null skade på mennesker og natur.

  • Å rapportere alle uønskede hendelser, og lære av disse.

  • Å engasjere oss i en åpen dialog med våre interessenter om hvordan disse blir påvirket av våre aktiviteter.

  • Å produsere minst mulig CO2-fotavtrykk i forbindelse med våre aktiviteter, og overholde gjeldende lover og regler.

  • Å jobbe for å inneha riktig kompetanse og motiverte medarbeidere gjennom kontinuerlig videreutdanning og utveksling av erfaring mellom ulike yrkesgrupper, ansvarsområder og geografiske steder

  • Å garantere riktige forutsetninger for å kunne sikre anstendige lønninger.

  • Å jobbe for å holde et inklusivt arbeidsmiljø med spesielle hensyn til likestilling og respekt av alle mangfold. 


Policyen bygger på HAB sine kjerneverdier og etiske retningslinjer, og er en del av vårt styringssystem.

Godkjenninger

logo-liten-150x150.jpg
L-Godkjent-lærebedrift-150x150.jpg
Trans-Q-150x150.png
Startbank-logo-150x150.png
bottom of page