top of page

OM OSS

Vi kan entreprenørskap!

HAB Construction er godt etablert i entreprenørbransjen og har siden selskapets oppstart i 2003 opparbeidet seg en spennende prosjektportefølje. HAB Construction har i dag over 150 dyktige medarbeidere og hadde i 2022  en omsetning på over 1,2 milliarder.

Vi gjennomfører tverrfaglige og sammensatte hoved- og totalentrepriser innen bygg- og anlegg. 

Våre dyktige medarbeidere bidrar til at våre prosjekter sikrer meravkastning og bidrar til å skape varige verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. 

HAB_Maskin_edited.jpg

HAB Construction AS utfører hvert år aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjør en redegjørelse for vurderingene.  Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

HAB-ide-ikon.png

Forretningsidé

HAB Construction er en komplett entreprenør som leverer til avtalt tid med optimal ressursbruk

HAB-visjon-ikon.png

Vår Visjon

Vi bygger for et bedre samfunn og vil være best på våre utvalgte spesialområder

HAB-verdier-ikon.png

Våre Kjerneverdier

Vi skal være engasjerte, trygge og samfunnsbevisste

Les mer om vårt datterselskap ProPoint

ProPoint Survey tilbyr stikning med mengdeberegning og dokumentasjon.

bottom of page