top of page
DJI_0008_edited_edited.jpg

Bærekraft

"Vi bygger for en bedre fremtid"

Som entreprenør innenfor bygg og anlegg er vi i HAB opptatt av å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi mener at dette innebærer å sikre økonomisk vekst samtidig som vi tar hensyn til natur og klima, samt verdier som menneskeverd og likestilling. Vi er engasjert i å skape en verden hvor økonomisk fremgang og sosial ansvarlighet går hånd i hånd, og vi jobber hardt for å oppnå dette målet.

Vinterlandskap
Begrepet bærekraft

Bærekraft er blitt omtalt som en av de største utfordringen samfunnet og verden står ovenfor i moderne tid. Likevel har begrepet bærekraft vært mye diskutert og hva man legger i begrepet har man måtte tilpasse til bransjen eller fagområdet en opererer i.  

Den mest kjente definisjonen kommer fra FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling:​


"En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov."​


Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport - Vår felles fremtid (1987)​

Når vi i HAB snakker om bærekraft og bærekraftig utvikling er det denne defensjonen vi legger til grunn. 

Bærekraft i HAB

I HAB er vi dedikert til å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til en bærekraftig fremtid. Vi har identifisert fem fokusområder innen bærekraft, inkludert reduksjon av klimautslipp, avfallsreduksjon, livsløpsanalyse og klimaregnskap, mangfold og likestilling, og digitalisering av prosesser. Gjennom disse områdene jobber vi kontinuerlig for å gjøre vårt daglige arbeid og produksjon mer bærekraftig, samtidig som vi er åpne for samarbeid og dialog med våre oppdragsgivere for å finne ytterligere tiltak for å redusere vår samlede klimapåvirkning.

Reduksjon av klimautslipp er en sentral faktor i vårt arbeid mot et bærekraftig samfunn. Vi har implementert en rekke tiltak for å redusere våre klimautslipp. Vi bruker elektriske og hybridkjøretøy på byggeplasser, vi bruker fornybar energi i våre bygg og anlegg og vi oppfordrer våre ansatte til å ta kollektivtransport og sykling. Vi investerer også i teknologiske løsninger og opplæring i disse, som gir oss mulighet til å måle og redusere vårt klimaavtrykk.

Avfallsreduksjon er en annen viktig faktor i vår bærekraftstrategi. Vi legger stor vekt på opplæring og bevisstgjøring hos alle ansatte om optimal avfallshåndtering. Vi prøver alltid å minimere avfallet fra byggeplasser ved å bruke materialer med høyere levetid, gjenvinne og resirkulere materialer og minimere unødvendig avfall. Vi har også satt et tydelig mål for sorteringsgrad på over 95%. 

Livsløpsanalyse og klimaregnskap er et område som vi ser som helt avgjørende for å kunne ta ansvar for vårt samfunnsbidrag. Vi bruker verktøy som EPD og One Click LCA for å kartlegge klimatiltak og klimapåvirkning, og dermed skape engasjement og vilje til å vurdere nye løsninger.

Vi mener at mangfold og likestilling er avgjørende for vår suksess. Vi skal være en inkluderende arbeidsplass som støtter mangfold og likestilling, og vi oppfordrer alle ansatte til å bidra til en åpen og inkluderende kultur. Vi ansetter fra ulike bakgrunner og vi jobber kontinuerlig for å skape en likestilt arbeidsplass som gir like muligheter for alle.

Vår satsing på digitalisering av prosesser er også en sentral del av vår bærekraftstrategi. Vi bruker teknologi for å forbedre effektiviteten og redusere ressursforbruket på våre byggeplasser. Vi bruker digitale verktøy for å optimalisere arbeidsflyten og redusere papirarbeid. Dette reduserer ressursforbruket og øker produktiviteten på byggeplassene våre.

Vi har sett positive resultater av vår bærekraftstrategi, og fortsetter å arbeide med å forbedre vår miljøpåvirkning og styrke våre bærekraftige praksiser. Vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig fremtid for oss selv og for kommende generasjoner.

planet-earth.png

37% av de ansatte har internasjonal bakgrunn

recycle.png

97% sorteringsgrad hittil i år

renewable-energy.png

79% av drivstofforbruket kom fra fornybare kilder

bottom of page