top of page

HMS & Kvalitet

"Trygg, engasjert og samfunnsbevist"

HAB Construction AS har stort fokus på bærekraft, kvalitet, helse, miljø og sikkerhet og ønsker å løse oppgavene til avtalt tid, riktig kvalitet og på en profesjonell måte for våre oppdragsgivere. Vi etterstreber å være en solid og naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private utbyggere.

I HAB har alle ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende gjennom å bry seg om hverandre og miljøet rundt oss. Alle våre ledere er synlige rollemodeller som setter helse, miljø og sikkerhet i førersetet gjennom tydelig å definere våre forventninger til eget virke og omgivelsene våre. Selskapet skal gjennom målbevisst og systematisk arbeid, hindre skader på mennesker og natur og garantere den beste mulig kvalitet og kontinuerlig forbedring.

I HAB Construction AS skal alle føle seg trygge på jobb. Et godt arbeidsmiljø skal bidra til at man gleder seg til å gå på jobb hver dag. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå målet vårt om 0 skader, et mål som gjelder for både egne ansatte, våre leverandører og våre kunder.

For å oppnå målene våre jobber vi systematisk med forebyggende arbeid, ved å kartlegge arbeidsoppgavene vi skal utfører, gjennomfører risiko, og mulighetsanalyser og finner de beste løsningene for å forhindre skader og farlige situasjoner. De beste til å identifisere risikoer, og finne de gode løsningene, er ofte de som utfører oppgavene. Derfor involverer vi ansatte og levererandører på alle nivåer når vi gjennomfører risikovurderinger i våre prosjekter.

 

Alle som utfører en oppgave, skal være kjente med eventuelle risikoer forbundet med de oppgaver som utføres.

 

I HAB Construction AS er vi opptatt at de som skal utføre arbeidsoppgaver har godkjent opplæring og riktig utstyr for oppgaven.

HMS

NIC_5010.jpg

Som en seriøs aktør innen bygg og anlegg setter vi våre kunder og deres behov i fokus. Vårt mål er å levere rett kvalitet til rett tid og til rett kostnad. For å oppnå det må vi jobbe målrettet med kontinuerlige forbedringer som en sentral del av vårt kvalitetsarbeid. Dette gjør vi i samarbeid med våre leverandører og kunder.

Noe som er viktig for oss er og investerer i våre ansattes faglige utvikling og kompetanse. Dette sikrer at våre medarbeidere er i stand til å levere høy kvalitet og at de forstår viktigheten av kvalitetskontroll og kvalitetsledelse.

HAB Construction AS følger strenge kvalitetsstandarder som er i tråd med internasjonale retningslinjer og beste praksis. Vi er sertifisert i samsvar med ISO 9001, 14001 og 45001, og vi oppdaterer og forbedrer kontinuerlig våre prosesser i samsvar med disse standardene.

Kvalitet

NIC_4975.jpg

Policyer

Prinsippene for våre arbeider er definert i våre policyer. 

Etiske policy finner du her: Norsk & Engelsk

Godkjenninger

logo-liten-150x150.jpg
L-Godkjent-lærebedrift-150x150.jpg
Trans-Q-150x150.png
Startbank-logo-150x150.png
KiwaNA_9001-14001-45001-300x270.jpg
bottom of page