top of page

Brakerøya pumpestasjon inkl. sjøledninger

Brakerøya pumpestasjon inkl. sjøledninger

HAB skal bygge ny pumpestasjon og vannledning for Drammen kommune

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

50 mill. ekskl. mva

April 2021 – September 2022

Totalentreprise

Drammen kommune

Den nye pumpestasjon og vannledningen etableres i forbindelse med det nye sykehuset i Drammen og skal sørge for fremtidig vannforsyning.


Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Bygging av pumpestasjon for avløp fra Brakerøya til det nye sykehuset.

  • Etablering av sjøledninger for avløp og vann fra pumpestasjonen til det eksisterende renseanlegget på Solumstrand.


I tråd med bestemmelser fra Drammen Kommune skal prosjektet utføres med en fossilfri anleggsplass.

bottom of page