top of page

Follobanen Bispegata – Oslo S

Follobanen Bispegata – Oslo S

Bygging av parsell Oslo S – Bispegata på Follobanen i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

293 mill. ekskl. mva

Juli 2018 – Juli 2021

Hovedentreprise

Bane NOR

HAB utfører bygging av Oslo S – Bispegata på Follobanen i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Innføring Oslo S omfatter området mellom påhugg for fjelltunnelen i Ekebergåsen og påkobling til eksisterende sporområde på Oslo S.


Prosjektet omfatter:

  • nyetablering av massive betongkonstruksjoner,

  • kompliserte ombygginger av eksisterende betongkulverter

  • jetpeling

  • grunnarbeider og føringsveier for kabler og ledninger

  • spuntavstivinger samt veibygging


Alt arbeid utføres under nøye HMS-, KS- og miljøovervåkning, og i umiddelbar nærhet til trafikkerte togspor, bil-, sykkel- og gangtrafikk. Totalt ca. 30 000 m3 betong og 6 000 tonn armering.

bottom of page