top of page

Frogner barnehage

Frogner barnehage

Rehabilitere og revitalisere alle arealer

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

33,8 mill. ekskl. mva

November 2021 - Juli 2022

Totalentreprise

Oslobygg KF

Prosjektet har som mål å skape et godt pedagogisk læringsmiljø for barna i barnehagen og en god arbeidsplass for de ansatte.


Dette skal man oppnå gjennom å: 

  • Rehabilitere og revitalisere alle arealer

  • Tilpasse lokaler til sin funksjon, dagens krav og standarder.

  • Bedre fasiliteter for hygiene og personalfasiliteter.

  • Tilrettelegge for enklere drift og vedlikehold.

bottom of page