top of page

Oppgradering av Majorstuen Trikketiltak

Oppgradering av Majorstuen Trikketiltak

Oppgradering av trikkesporene i Kirkeveien og etablering av dobbeltspor for trikk og høystandard holdeplasser i Bogstadveien.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

117 mill. ekskl. mva.

Februar 2019 – desember 2020

Hovedentreprise

Sporveien AS

Majorstuen er et av de største kollektivknutepunktene i Oslo med rundt 30 millioner av- og påstigninger per år. Generalentreprisen er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien AS, VAV og BYM, og innebærer:

  • trikketiltak

  • vann- og avløpstiltak

  • gatefornyelse

Prosjektet omfatter etablering av to trikkespor i Bogstadveien der veien møter Kirkeveien, samt nye holdeplasser.

bottom of page