top of page

Sykkelfelt og fortau i Tåsenveien

Sykkelfelt og fortau i Tåsenveien

Oppgradering av Tåsenveien med tilrettelegging for sykkel og gange fra Tåsen senter til Stavangergata. En strekning på 1,3 km. Dette vil gi bedret framkommelighet og trafikksikkerhet.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

82,7 mill. ekskl. mva

Februar 2021 – Desember 2022

Hovedentreprise

Oslo kommune v/Bymiljøetaten

Prosjektet omfatter i grove trekk:


  • Veiarbeider, VA-arbeider, elektroarbeider og beplantning.


Det er mye trafikk i traséen og mange avkjøringer til private eiendommer. Arbeidene skal derfor gjennomføres i faser på 50-240 meter av gangen. Dette krever god planlegging og gjennomføring i alle faser av prosjektet. Oslo kommune stiller krav om fossilfri byggeplass, og i tillegg skal det benyttes noe utslippsfritt utstyr, maskiner og kjøretøy.

bottom of page