top of page

Tøyengata 47 – Refundamentering

Tøyengata 47 – Refundamentering

Tre boligblokker skal refundamenteres!

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

40,7 mill. ekskl. mva

Desember 2017 – April 2018

Totalentreprise

Boligbygg Oslo KF

Refundamentering av tre boligblokker for Oslo kommune ved Boligbygg KF. Bygningsmassen består av totalt 74 leiligheter fordelt over 12 oppganger som skal være bebodd i hele anleggsperioden. Det gir et ekstra fokus på sikkerhet mot 3. person.


 • Blokkene skal refundamenteres til fjell med RD-peler både innvendig og utvendig.

 • Bygningslastene blir ført ned til pelene ved hjelp av tverrgående betongdragere som skal støpes under/gjennom eksisterende fundamenter.

 • Samtlige fundamenter, kjellervegger og kjellergulv skal isoleres.

 • Alle bunnledninger skal oppgraderes og overvann skal skilles fra spillvann.

 • Det skal etableres ny drenering rundt alle bygg og nytt overvannssystem med lokal fordrøyning på tomten.

 • Innvendige flater skal pusses og males.

 • 5 leilighetsrom skal reetableres i kjellerne med trapper.

 • Alle kjellerhimlinger skal isoleres og gipses med to-lags brannfuget gips.

 • Omfattende oppheng av eksisterende teglvegger i kjeller for å fordele laster ut i yttervegger og midtbærevegg.

 • Total bygningsmasse er på ca. 2000kvm.

 • Uteområdet vil bli oppgradert etter planer fra landskapsarkitekt for å bedre bomiljøet i bygården.

bottom of page