top of page

Bussanlegg Mortensrud

Bussanlegg Mortensrud

Midlertidige Bussanlegg Mortensrud etableres for å øke kapasitet i området og for eksisterende bussanlegg på Klemetsrud.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

80 mill. ekskl. mva

Mai 2021 – Januar 2022

Totalentreprise

Bussanlegg AS

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Etablering av 70 midlertidige bussoppstillingsplasser, samt bygge opp tilhørende funksjoner for en optimal bussdrift.

  • Etablering av vask- og verkstedhall, administrasjonsbygg og løsning for tanking av biodiesel.

  • Tilrettelegging for fremtidig lading av el-busser.

bottom of page