top of page

Drammen Helsepark E2 parkeringskjeller

Drammen Helsepark E2 parkeringskjeller

Vi bygger parkeringskjeller for Drammen Helsepark og nye Drammen Sykehus

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

130 mill. eks. mva

Februar 2023 – Januar 2024

Utførelsesentreprise

Dhp Parkering AS

Drammen helsepark parkeringskjeller omhandler betongarbeidene for den første delen av parkeringskjeller for Drammen Helsepark og nye Drammen Sykehus. Entreprisen skal utføres på ferdig utført grunnarbeid med peling for gulv på grunn. 


Parkeringskjelleren består i hovedsak av plasstøpte betongkonstruksjoner i form av fundamenter, heisgruber, grunndragere, bunnplater, søyler, vegger og etterspente dekker. Entreprisen omfatter masseutskiftning utenfor byggegrop med tilhørende VA. For nedkjøringsramper vil stål og prefabrikkerte betongelementer være bærende elementer. Tetting og midlertidige fasader består i hovedsak av bitumenbaserte belegg og konstruksjoner av trevirke. Varigheten på prosjektet blir ca. 11 måneder.


Arbeidene skal foregå tett opp til Nye Drammen sykehus, og tett opp til Drammensbanen (Brakerøya togstasjon). Trafikksituasjonen i området er kompliserte med både myke trafikanter og biltrafikk både på innfartsveien og E18. Trafikk til og fra anlegget vil i hovedsak være i Fjordbygata.

bottom of page