top of page

Espern bru

Espern bru

Vi bygger Espern bru som gir tilgang til den helt nye bydelen i Hamar.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

205 mill. ekskl. mva.

Juli 2022 - November 2023

Totalentreprise

Hamar kommune

Espern bru vil når den står ferdig åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen og Skibladnerbrygga. Mange mennesker kommer til å bo, leve, jobbe og drive virksomhet i den nye bydelen, med strandpromenade, parkområder og servicefunksjoner.


Brua produseres i Polen, og leveres til Norge i tjue deler som på stedet skal sveises sammen til tre deler. Brua sveises sammen under telt, så deler av byggeplassen vil bli dekket i en periode. De tre delene skal heises på plass, og det største løftet er på hele 260 tonn. Noe som betyr at også kranen som skal ha det største løftet er kommet ny til Norge 2023, da det ikke har vært og oppdrive den type kran før.


Samtidig skal det etableres veg med påfølgende gang- og sykkelvei langs Stangevegen, oppgradere det kommunale vann- og avløpsnettet, samt betongarbeidene i form av støttemur langs Stangevegen for å ta den nye høyden på Stangevegen som kommer av at innkjøringen på brua må heves i takt med kontaktledningene til BaneNor.

I Brugata vil det bli opparbeidet et park areal hvor man kan nyte en god kopp kaffe mens man ser barnene leke i det nye felles området.

bottom of page