top of page

Forberedende arbeider Lysaker K2F

Forberedende arbeider Lysaker K2F

HABs arbeider går ut på å klargjøre deler av området på Lysaker og Lilleaker for den påfølgende tunnelentreprisen K2B

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

43 mill. ekskl. mva

September 2021 – Mai 2022

Hovedentreprise

Fornebubanen

Fornebubanen er en ny T-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Banen blir ca. 8 km lang og vil i sin helhet gå i tunnel under bakken. Banen skal kobles på Majorstuen stasjon og ender i en ny Fornebu Base og stasjon. Det skal bygges seks stasjoner langs strekningen. 


Prosjektet omfatter i grove trekk: 


  • Entreprise K2F, «Forberedende arbeider Lysaker» er planlagt uført for å klargjøre deler av området på Lysaker (Bærum) og Lilleaker (Oslo) for den påfølgende tunnelentreprise, K2B. 

  • Dette for igjen å sikre en rask oppstart av tunnelarbeidene, gjennom blant annet etablering av nødvendig infrastruktur for transport av masser over ny midlertidig bru over Lysakerelven, samt etablering av nødvendig riggområder, på Lilleaker og Lysaker.

bottom of page