top of page

Gangbru Brakerøya stasjon

Gangbru Brakerøya stasjon

Forbedrende arbeider i forbindelse med ny fremtidig gangbro fra Brakerøya stasjon til Nye Drammen sykehus og helsepark på Brakerøya.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

5,19 mill. ekskl. mva

Juni 2021 – August 2021

Utførelsesentreprise

Helse Sør-Øst RHF

Riving av eksisterende overbygg, gravearbeid, rørspunting med total lengde på 430 m, stålkjernepeler, støping av heisgrube og trappefundament i betong, snøsmeltanlegg samt tilbakeføring av perrongen med reetablering av tekniske installasjoner.

bottom of page