top of page

Høydebasseng Berg

Høydebasseng Berg

Vi bygger høydebasseng på Berg i Vestby for Vestby kommune

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

33 mill. eks.mva

September 2023 – Mars 2025

Totalentreprise

Vestby Kommune

Vestby kommune har i dag ett høydebasseng på Berg, og ønsker i fremtiden å ha to, for å sikre robusthet i vannforsyningen til kommunen.


Vestby kommune skal etablere nytt høydebasseng med tilhørende VA-anlegg ved siden av eksisterende høydebasseng på Berg. I tillegg skal det etableres ny adkomstvei og utslippsledning.


Det skal bygges:

  • Høydebasseng på 2600m3

  • VA-anlegg med 355mm PE 100 forsyningsledning og 600mm overløpsledning.

  • Ventilkammer med tekniske installasjoner

  • Trappetårn

  • Ny adkomstvei

Opsjon: 240m Grøft for overløpsledning.


Høydebassenget skal være sirkulært med effektivt volum 2600 m3 med diameter ca. 17,3 meter og høyde 12 meter (innvendig vannspeil). Bassenget skal oppføres i vanntett plasstøpt betong. Bassenget skal utføres med slett overflate og minst mulig porer. Bassenget skal kunne fylles og tømmes helt. Eksisterende høydebasseng skal være i drift under hele byggeperioden, med unntak av kortest mulige stopp i forbindelse med omkobling av gamle ledninger i eksisterende ventilkammer og nye ledninger.

bottom of page