top of page

Høydebasseng Trippestad

Høydebasseng Trippestad

Vi er tildelt kontrakt for nytt Trippestad høydebasseng i Indre Østfold

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

79,5 mill. ekskl. mva

November 2023 - November 2024

Hovedentreprise

Indre Østfold Kommune

HAB Construction har blitt tildelt kontrakten for det nye Trippestad høydebassenget i Askim av Indre Østfold Kommune, som prioriterer prosjektet for å sikre pålitelig tilgang til drikkevann. Det nye bassenget, med en kapasitet på 15 400 m³, er en vesentlig økning fra det nåværende på 6 000 m³, og vil forbedre kommunens evne til å levere pålitelig drikkevann. Prosjektet inkluderer også et ventilkammer og styringssystem for optimal ytelse, med planer om å rive det gamle bassenget når det nye er i full drift.


I tillegg til å oppgradere VA-infrastrukturen og overvannshåndtering, tar prosjektet hensyn til miljø og kulturarv i det LNF-klassifiserte området rundt Trippestad. Det nye høydebassenget vil bli plassert på sydsiden av Bassengveien og ved siden av det nåværende bassenget for å ivareta naturverdier og kulturarv. Med planlagt byggestart i november 2023 og forventet byggetid på 12 måneder, vil prosjektet bidra til en bærekraftig infrastruktur og berike det grønne området som et tur- og fritidsområde for Askims innbyggere.

bottom of page