top of page

HIMA Rjukan

HIMA Rjukan

Vi gjør grunnarbeider for verdens største fiskeoppdrett på land for HIMA Seafood

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

61,8 mill. ekskl. mva (1,7 mrd)

Juli 2022 - Juni 2025

Underentreprise

HIMA Seafood

På Rjukan i Telemark etableres det som i dag er verdens største landbaserte ørretanlegg, anlegget er basert på RAS teknologi, også kjent som Recirculating Aquaculture Systems, en bærekraftig og miljøbevisst form for akvakulturproduksjon.


HIMA Rjukan prosjektet omhandler grunnarbeider for bygg, prosessfag, VVS, elektro og andre fag som vil komme i bakkenivå. Det skal blant annet ca 18.000 meter rør i dimensjoner fra 50mm til 1400mm i forbindelse med prosessfag lagvis under endelig avrettet nivå for betong. Hvor HAB retter av og klargjør for rørlegging, og samtidig fyller opp til neste lag. Vi leverer utvendig VA-anlegg, med overvannshåndtering, brannvann, omlegging av 1400mm bekkeløp og omlegging av 500mm råvannsforsyning for Tinn Kommune. Til slutt skal HAB utføre utomhusarbeider med grøntarealer og klargjøring for asfalt m.m.


Det forventes å produsere rundt 8000 tonn ørret per år, som tilsvarer rundt 22 000 000 middager i året.


Kontrakten til HAB er signert med Total Betong hvor vi jobber tett sammen med Eyvi om byggingen av anlegget.


Anlegget blir 320 meter langt, med en grunnflate på ca. 27.000 kvadratmeter over 2 etasjer.

bottom of page