top of page

Ildjernåsen

Ildjernåsen

HAB bygger 36 flotte leiligheter på Ildjernåsen.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

76 mill. ekskl. mva

Januar 2018 – Juni 2018

Totalentreprise

Varden Eiendomsutvikling AS

Ildjernåsen består av 36 leiligheter i 4 tilnærmet like terrasserte bygg. Alle leilighetene, med unntak av 4 stk i 2. etasje har egen balkong eller platting på mark. Disse har fransk balkong. Alle leiligheter ligger på 1 plan og har tilgang til parkeringsplass i underliggende garasjeanlegg via heis og trapp. Sportsboder ligger i garasjeanlegg. Størrelsen på leilighetene varier fra 38 til 114 m2 BRA.


Konstruksjon

  • Garasjeanlegget ligger under de 4 bygningene og skal i hovedsak sprenges ut i fjell

  • Bærende konstruksjoner blir utført i plasstøpt betong og prefabrikerte betongelementer

  • Bygningene utføres med bærekonstruksjoner i betong og stål

  • Etasjeskillere består av prefabrikerte betongelementer

  • Fasadeveggene utføres med liggende trekledning

bottom of page