top of page

Kollektivtiltak Bispegata med Oslo torg

Kollektivtiltak Bispegata med Oslo torg

Oslo kommune har inngått avtale med HAB Construction AS om å bygge nye Bispegata

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

228 mill. ekskl. mva.

Januar 2019 – desember 2020

Hovedentreprise

Oslo kommune v/Bymiljøetaten

HAB Construction skal for Bymiljøetaten etablere ny trikketrasé og opparbeide nytt gateareal mellom Kong Håkon 5. gate og St. Halvards gate/Dyvekes bru. Prosjektområdet ligger innenfor Middelalderbyen i Oslo som er et fredet kulturmiljø. Grunnen under Bispegata er ustabil, noe som krever solid fundamentering. Det er planlagt ca. 250 peler som må bores ned ca. 40m før de treffer fjell. På pelene skal det deretter støpes en 60cm tykk, 34 meter bred og rundt 170m lang betongplate før det skal etableres trikkeskinner, holdeplasser, sykkelfelt og fortau.

bottom of page