top of page

Norcem Brevik - C7

Norcem Brevik - C7

Underground CO2 Pipes and Jetty

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

46,6 mill. ekskl. mva

Februar 2023 - November 2023

Hovedentreprise

Norcem AS

Som en del av CCS-prosjektet (Carbon Capture and Storage)  ved Heidelberg Materials Brevik (tidl. Norcem Brevik) er HAB tildelt kontrakt for oppgradering av eksisterende kaianlegg ved Breviksterminalen (Grenland Havn). Kontrakten inkluderer også graving og legging av nye gassledninger i trasé fra sementfabrikken til Heidelberg Materials og ut til Breviksterminalen. Prosjektet er en del av det tyske selskapet HeidelbergCement sin nullvisjon om CO2-utslipp fra betongprodukter innen 2030.

CO2-gassen som produseres ved produksjon av betong fanges opp i fabrikken ved kjemiske prosesser og gjør gassen om til en flytende substans. Denne substansen transporteres deretter i rør til terminalen hvor væsken skal lastes i skip og fraktes til Øygarden vest for Bergen. Deretter pumpes den 2600m under sjøbunnen på den norske kontinentalsokkel hvor den lagres permanent.


Som en del av oppgraderingen av Breviksterminalen skal det bygges flere nye pullertfundamenter, en dykdalb i sjøen og en ny kai på ca. 300 m². Grøftetrasé for CO2-rør er ca. 200m lang og består av rustfrie stålrør som skal monteres i sløyfer og sveises på plass.


Hovedmengder i kontrakt:

  • Rustfrie rør DN300  188,8m

  • Rustfrie rør DN200  188,8m

  • Gravearbeid / masssehåndtering  5000 m3

  • Betong 580 m3

  • Armering   140 000 kg

  • Konstruksjonsstål  19 000 kg

bottom of page