top of page

Norcem Brevik - Karbonfangst

Norcem Brevik - Karbonfangst

HAB Construction AS har startet arbeidene med karbonfangstanlegget ved Norcems Sementfabrikk i Brevik

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

154 mill. ekskl. mva

Mai 2022 – Juni 2023

Hovedentreprise

Norcem AS

HAB har blitt tildelt kontrakt med ledende produsent og leverandør av sement i norske marked Norcem AS. Norcem AS med den tyske eieren HeidelbergCement sin nullvisjon om Co2 utslipp fra betongprodukter innen 2030. For å kunne realisere nullutslippvisjonen er Norcem Brevik et av tiltakene som kan bidra til at Norcem Brevik blir verdens første sementfabrikk med Co2-fangst i fullskala.


HAB har fått i tildeling med oppdragsgiver fått oppgaven med å etablere plasstøpte betongkonstruksjoner på peler for nytt karbonfangstanlegg på sementfabrikken til Norcem As i Brevik. Konstruksjonene blir bygget ved siden av eksisterende sementovn, samtidig som det pågår stor byggeaktivitet med andre aktører på fabrikkområdet. Fabrikken vil under hele byggeperioden være operativ og HAB må hensynta og tilpasse seg dette. Dette vil kreve samordning med andre entreprenører, oppdragsgiver og leverandører, planlegging samt koordinering i større grad enn om byggeplassen kun hadde vært til vår rådighet.


Nøkkeltall:

  • Stålkjernepeler 450 m

  • Borede mikropeler 7 300 m

  • Gravearbeid / masssehåndtering  7 500 m3

  • Betong 5 000 m3

  • Armering 660 000 kg

  • Konstruksjonsstål  330 000 kg

bottom of page