top of page

NSD 7013 Gangbro til Brakerøya

NSD 7013 Gangbro til Brakerøya

HAB bygger bro fra Brakerøya stasjon til det nye sykehuset i Drammen

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

114 mill. ekskl. mva.

August 2023 – November 2024

Utførelsesentreprise

Helse Sør-Øst RHF

HAB Construction er tildelt kontrakten for bygging av gangbro fra Brakerøya stasjon til prosjekt Nytt Sykehus i Drammen.


Gangbroen som skal bygges vil være en fagverkskonstruksjon i stål med en lengde på rundt 79 meter. Som en integrert del av entreprisen vil fundamentet for broen, sammen med trapp og heis, bli grundig etablert på den nordlige siden av jernbanen ved Brakerøya stasjon. I tillegg vil de allerede eksisterende fundamenter for heis og trapp på midtplattformen, som ble etablert i en tidligere entreprise, også bli inkludert i dette prosjektet. På sørsiden av jernbanen, ved Brakerøya, vil broen bli solid montert på fundamenter som allerede er etablert som en del av utbyggingen av Drammen Helsepark. Denne omfattende entreprisen vil også innebære oppføring av heis og trapp på nevnte lokasjon.


Gangbroen vil være kledd med glass i fasadene og taket, og entreprisen inkluderer alle arbeider som trengs for å ferdigstille broen slik at den kan tas i bruk. Dette innebærer blant annet installasjon av skilter, lys, varmekabler og montering av billettautomater.


Hovedmengdene i prosjektet inkluderer en fagverksbro i stål med en lengde på 79 meter og en spennvidde på 64 meter. Broen vil være ca. 5 meter bred og 3,1 meter høy (innvendige mål) og vil kreve rundt 350-400 tonn stål. Videre vil det bli brukt omtrent 1850 kvadratmeter glass i konstruksjonen, som inkluderer bru, heiser, rekkverk og trapper. Prosjektet vil også omfatte installasjon av tre heiser og tre trapper.bottom of page