top of page

Nye Sellikdalen renseanlegg

Nye Sellikdalen renseanlegg

Kongsberg kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg i Sellikdalen.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

31 mill. ekskl. mva.

Februar 2023 - Desember 2023

Totalentreprise m/samspill

Kongsberg kommune

Vi har vunnet kontrakten med å utvikle prosjektet i samspill med kommunen - dette kalles for fase 1 i samspillskontrakter. I denne fasen skal HAB i praksis, sammen med kommunen, finne ut hvilken renseteknologi som skal benyttes, og hvordan det nye renseanlegget skal se ut. For å løse denne oppgaven har vi knyttet til oss Biowater Technology AS for prosjektering av prosessanlegget (renseteknologi med tilhørende utstyr), og Rambøll Norge AS for prosjektering av bygningskroppen mm. Fase 1 er en ren rådgiverkontrakt, vi skal følgelig ikke bygge noe i denne fasen. Mot slutten av året skal vi levere fra oss et forprosjekt som viser hva som skal bygges, hva det kommer til å koste og innenfor hvilket tidsrom det skal bygges. Dersom dette er innenfor kommunens rammer, vil det bli inngått en ny kontrakt mellom HAB og kommunen for byggefasen – fase 2. Antatt sum for fase 2 er i størrelsesorden 400 - 600 mill. ekskl. mva, og antatt byggetid er 3 år.

bottom of page