top of page

Radiumhospitalet - Råbygg nytt klinikk- og protonbygg

Radiumhospitalet - Råbygg nytt klinikk- og protonbygg

HABs arbeid går ut på å bygger råbygget for nytt kreftbehandling på Radiumhospitalet.

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

260 mill. ekskl. mva

Februar 2021 – Sommeren 2022

Hovedentreprise

Helse Sør-Øst RHF

Prosjektet omfatter i grove trekk:


  • Råbygget skal i hovedsak utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner i form av bjelker, søyler, vegger og dekker.

  • For fasader og tekniske rom på tak vil stål være bærende elementer.

  • Utføring av enkelte bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS m.m.

bottom of page