top of page

Semsveien 126

Semsveien 126

HAB bygger nye tomannsboliger ved Semstunet i Asker

Kontraktssum:

Tidsrom:

Entrepriseform:

Oppdragsgiver:

102 mill. ekskl. mva.

November 2022 – mai 2024

Totalentreprise

Asker Eiendomsselskap

HAB Construction skal for Asker Eiendomsselskap bygge 12 tomannsboliger, 2 eneboliger, nytt VA-anlegg, samt etablere ny adkomstveg og lekeplass. Tomannsboligene skal i all hovedsak bygges med 3 forskjellige utforminger og vil inneholde en hoved- og sekundærbolig.


Det legges ny vannledning, spillvansledning, overvannsledning, private stikkledninger og det etableres nye kummer. Eksisterende G/S veg legges om og det bygges en ny adkomstveg fra fylkesveien. Prosjektet ligger ved Semsveien 126, kun 5 min med bil fra Asker sentrum og 3 min til Semsvannet.


Alle boligene bygges med elementer fra ATI. Det leveres elementer som yttervegger, innvendige bærevegger, etasjeskillere og takstoler/taksperrer. Boligkjøpere kan velge mellom 3 konsepter: Natur, tidløs og dyp. 

bottom of page